Hero

WhiteMerge

WhiteMerge je aplikace, která slouží k obousměrné synchronizaci kontaktů mezi adresními knihami HCL Notes a mobilním zařízením.

Snadná synchronizace kontaktů

  • obousměrná synchronizace až 11 adresářů
  • inteligentní řešení konfliktů
  • snadná správa přístupových práv
  • práce s aplikací bez IT znalostí
  • individuální uživatelská nastavení
  • minimalizace objemu přenášených dat

Většina mobilních zařízení (BlackBerry, PDA, MDA atd. – v textu dále jen MDA) je pro synchronizaci kontaktů s vaším počítačem omezena na jednu adresní knihu, protože samotné MDA interně pouze s jednou knihou pracuje. Tím jsou uživatelé nuceni firemní a jiné společné kontakty kopírovat do svých osobních adresářů vedle svých soukromých kontaktů. Nevýhody tohoto přístupu jsou zřejmé – dochází k nucené duplikaci dat, a navíc je-li kontakt v původním adresáři změněn, nejsou již dále aktualizovány jeho zkopírované výskyty.

WhiteMerge umožňuje synchronizovat kontakty MDA jak s vlastní adresní knihou, tak i s dalšími sdílenými či soukromými knihami. V základní verzi aplikace to představuje spolupráci se soukromou a až deseti dalšími adresními knihami.

Samozřejmostí je aktualizace kontaktu ve vašem mobilním zařízení například po změně telefonního čísla kolegy ve firemním adresáři. Aktualizace kontaktů je pro vaši soukromou adresní knihu obousměrná, pro ostatní je směr závislý na přístupových právech.

V případě konfliktu, kdy se kontakt zároveň změní v mobilním zařízení i ve zdrojovém adresáři, je systém schopen reagovat čtyřmi (pro každý adresář individuálně nastavitelnými) způsoby:

  • zachová údaje z mobilního zařízení,
  • zachová údaje ze zdrojové knihy,
  • zachová obě varianty,
  • zachová později změněné údaje.

Při zakládání nového kontaktu z mobilního zařízení lze určit požadovanou cílovou databázi, kam má být kontakt uložen.

Nastavení WhiteMerge je uživatelsky přívětivé. Správce systému definuje skupinu možných zdrojových adresních knih a maximální práva uživatelů k nim. Uživatel sám si potom zvolí, které adresní knihy chce do svého MDA synchronizovat a jak se mají řešit případné konflikty. Správa WhiteMerge (přidávání uživatelů, správa adresních knih, kontrola logů) nevyžaduje speciální IT znalosti a je prováděna pomocí přehledného rozhraní.

Informace o případných problémech (např. pokus o změnu kontaktu v adresáři, ve kterém uživatel nemá právo zápisu) jsou ukládány do logu přímo v aplikaci a zároveň zasílány e-mailem uživatelům či určeným osobám.

Reference

Obrázky

Princip aplikace WhiteMergePohled na uživatelské dokumenty
Nastavení adresních knih a přístupových práv pro uživateleVýpis logu
Nastavení aplikace WhiteMerge na serveru 
 

Pro více informací kontaktujte