Hero

Správa IT

Na správném fungování IT systémů závisí u většiny dnešních společností chod celé firmy. Proaktivním přístupem více než 30 IT specialistů a non-stop monitoringem všech běžících systémů zajistíme bezproblémový chod IT infrastruktury ve vaší firmě.

V rámci správy IT systémů vám zajistíme následující služby:

  • běžná správa IT komponment,
  • odstraňování závad,
  • evidence požadavků,
  • poradenství a školení,
  • realizace nákupů,
  • instalace a zaškolení,
  • ostatní související činnosti.

Běžná správa

Zahrnuje zajištění bezproblémového a bezporuchového chodu všech informačních a komunikačních systémů zákazníka, průběžné vyhodnocování záznamů v systémech a další činnosti, které přispívají k optimálnímu chodu těchto systémů. K řešení aktuálních požadavků slouží servisní návštěvy v předem dohodnutých termínech.

Odstraňování závad

V případě havárie, tedy závady, která výrazným způsobem nebo zcela omezuje pracovní činnost, reagujeme v termínech stanovených v servisní smlouvě. Garantovaná reakční doba bývá nejčastěji 1 hodina od oznámení události, obecně se však řídíme zásadou reagovat co nejrychleji. U poruch, tedy závad s menšími dopady, bývá dohodnutá doba obvykle 4 hodiny.

Evidence požadavků

Naši zákazníci mají přístup do systému HelpDesk, který je jejich oprávněným pracovníkům nonstop dostupný přes internet a slouží ke komfortnímu předávání a evidenci požadavků.

Poradenství a školení

Zákazníka v rámci poradenství informujeme o nejnovějších trendech v oblasti IT a nabízíme mu možnosti jejich využití. Dále mohou zákazníci klást dotazy ohledně ovládání a využití různých softwarových nástrojů. Konzultace probíhají buď osobně, nebo po telefonu. Pro vybrané pracovníky lze také uspořádat školení.

Realizace nákupů

V případě, kdy nejsme přímým dodavatelem zařízení nebo technologií, zjistíme i jiné osvědčené dodavatele a oslovíme je za vás. Z jejich nabídek vybereme tu nejvhodnější a doporučíme vám optimální řešení.

Instalace a zaškolení

U nových systémů smlouva zahrnuje dodávku veškerého zařízení a technologií až na pracoviště, jejich instalaci a konfiguraci a také zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti

V dohodnutých intervalech vám budeme podávat souhrnnou zprávu o stavu sítí a výpočetní techniky ve vaší firmě. V případě zjištění nebo předpokladu problémů vás budeme včas informovat o možných řešeních. Poskytujeme také pomoc při stěhování a interních přesunech informační a komunikační techniky, včetně následného zprovoznění a přeložení datových sítí.

Vše se řídí smlouvou

Službu správy IT a technickou podporu poskytujeme v rámci tzv. smlouvy o technické podpoře. Její obsah a podmínky v ní stanovené vychází z velikosti a potřeb firmy konkrétního klienta. Jsme připraveni sestavit pro vás servisní smlouvu tak, aby vyhovovala přesně vašim potřebám.

Uzavřená smlouva dává klientům záruku reakční doby a jistotu, že se jim bude ve sjednané lhůtě věnovat kvalifikovaný IT specialista se znalostí jejich prostředí. 

Reference

Pro více informací kontaktujte

Petr BílýPetr Bílý
petr.bily@whitesoft.eu
+420 777 337 668
Mgr. Martin CoufMgr. Martin Couf
martin.couf@whitesoft.eu
+420 777 011 290

Chcete si prohlédnout vzor servisní smlouvy? Zanechte nám kontakt a my Vám ji obratem zašleme.

Jméno: *Příjmení: *
E-mail: *Tel.:
Společnost: 2 + 7 =
Poznámka: