Hero

Whiteway

Whiteway je univerzální poštovní brána, která může plnit mnoho rolí. Funguje jako primární nebo záložní poštovní server pro příchozí poštu či relay server pro odchozí poštu. Současně může zajišťovat antivirovou a antispamovou ochranu. Je poskytována formou služby – velmi jednoduše a bez dalších nákladů na správu získáte jistotu, že je vaše firemní pošta trvale spolehlivá a bezpečná.

Záložní poštovní server

Provozujete-li vlastní poštovní server ve firemní síti, měli byste být připraveni i na situaci, že dojde k neočekávanému výpadku – ať už lokální sítě, firewallu, vlastního serveru, nebo třeba internetového připojení – a poštovní server bude nedostupný pro příjem e-mailů z internetu. Pokud takový problém nastane a není rychle vyřešen, hrozí, že se příchozí e-maily budou vracet odesílatelům jako nedoručitelné. To s sebou nese riziko ztráty obchodních příležitostí i riziko poklesu důvěryhodnosti.

Řešením je zprovoznění záložního poštovního serveru, v optimálním případě s jinou (nezávislou) internetovou konektivitou, než má primární server, a umístěného v geograficky oddělené lokalitě. Splnění takových požadavků včetně pořízení potřebného hardwaru a softwaru je však pro mnoho společností nedosažitelné.

Přesto existuje jednoduché řešení, a tím je využití naší služby Whiteway. Za fixní měsíční poplatek vám poskytneme záložní poštovní server pro příjem pošty, aniž byste museli investovat do vlastního systému a starat se pak o jeho provoz. V případě, že z jakéhokoliv důvodu bude váš primárního poštovní server nedostupný, budou e-maily dočasně přicházet a ukládat se na sekundárním poštovním serveru, který vám poskytneme formou služby. Budete-li chtít, může náš server zároveň provést antvirovou a antispamovou kontrolu (viz níže). Poté, co bude provoz vašeho primárního poštovního serveru obnoven, budou deponované e-maily automaticky předány ze záložního serveru na váš primární server a tím bezpečně doručeny příjemcům.

Řešení Whiteway nevyžaduje instalaci žádného vlastního hardwaru/softwaru, pouze úpravu nastavení DNS vaší internetové domény (případně i více domén za tutéž cenu).

Antivirová a antispamová ochrana

Řešíte antivirovou a antispamovou ochranu? Nebo jste zprovoznili vlastní poštovní server, opustili dosavadního poskytovatele mailhostingu a ocitnuli se v situaci, že nemáte zajištěnou účinnou antivirovou a antispamovou ochranu mailů, protože dosud tuto ochranu zajišťoval poskytovatel?

Pokud váš poštovní server sám o sobě nedisponuje touto funkcionalitou, je řešením filtrovat viry a spam na předřazeném serveru, popř. firewallu.

Nemá-li vaše společnost potřebné vybavení a nechce-li investovat do dalšího systému včetně jeho následné správy, je řešením využití naší služby Whiteway. Za fixní měsíční poplatek vám formou služby poskytneme dva poštovní servery pro příjem vaší pošty (o záložním serveru viz výše), které vám budou zajišťovat antivirovou a antispamovou ochranu. Zkontrolované e-maily pak budou předávány dále na váš poštovní server.

Řešení Whiteway nevyžaduje instalaci žádného vlastního hardwaru/softwaru, pouze úpravu nastavení DNS vaší internetové domény (případně i více domén za tutéž cenu).

Relaying odchozích e-mailů

Mnoho správců poštovních serverů se brání před spamem mj. tím, že omezují příjem e-mailů z cizích domén podle IP adres odesílajících serverů. Blokují tak dynamicky přidělované adresy (nebo dokonce i statické adresy z určitých rozsahů), které přidělují poskytovatelé internetu svým zákazníkům a které jsou často využívány spamery pro rozesílání spamu.

Pokud je toto i případ veřejné adresy, kterou používá váš poštovní server, můžete mít problém s odesíláním e-mailů do domén, jejichž servery používají podobné filtry. Řešením je neodesílat poštu do cizích domén přímo z vašeho serveru z blokované IP adresy, ale využít tzv. SMTP relaying - předat mail na jiný server, který blokovaný není a který poštu odešle příjemci.

Za fixní měsíční poplatek vám takové řešení pro odesílání internetové pošty nabízíme formou služby.

Naše služba může být řešením i pro speciální případy:

  • potřebujete zprovoznit SMTP relaying pro váš skener nebo jiný mailující systém (např. alarm apod.) a z jakéhokoliv důvodu nemůžete využít Váš interní poštovní server
  • poskytovatel blokuje odchozí SMTP provoz (TCP port 25)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat – služba Whiteway dokáže řešit i velmi specifické problémy související s routováním pošty.

Reference

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Martin CoufMgr. Martin Couf
martin.couf@whitesoft.eu
+420 777 011 290