Hero

Blog

Pozvánka na akci WATSON SOLUTION MARKET

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás pozvali na další z řady IBM Watson akcí, která se v České republice koná poprvé. Jde o veletrh řešení IBM a jejích partnerů pod názvem WATSON SOLUTION MARKET, který by měl přiblížit vize z květnového Watson Summitu konkrétním inovativním řešením.

Těšit se můžete na stánky s ukázkami, kde bude možné vyzkoušet si a prodiskutovat konkrétní příklady s experty. Doprovodným programem je cyklus inspirativních přednášek z oblasti Watson, Chatbot, Analytika, IoT, Bezpečnost či Marketing Automation.

11. 9. 2017
Jan Valdman

Whitesoft vystoupil na semináři k volnému pohybu dat v rámci EU

Na pozvání z Úřadu vlády České republiky jsme se včera zúčastnili semináře ve Strakově akademii, který byl věnován volnému pohybu dat v EU. Je to oblast, která se nás dotýká jako mezinárodní firmy a poskytovatele privátních cloudových řešení (viz  WhiteCloud) a kterou samozřejmě řeší i nemalá část našich zákazníků působících zároveň v několika zemích.

Na seminář jsme byli pozváni jako příklad úspěšné mezinárodní firmy, abychom jako odborníci demonstrovali, jak se tato problematika dotýká malých firem. V dnešním propojeném světě nelze mezinárodní působení chápat jen jako záležitost velkých firem a nadnárodních korporací. Lidově řečeno, některé otázky mezinárodní politiky je potřeba postavit zpátky na zem a podívat se na jejich praktické souvislosti.

V rámci programu vystoupil Jan Valdman z krátkou prezentací "Collaboration without (data) boundaries", ve které ukázal několik reálných scénářů, kdy se i v malé firmě data běžně pohybují po polovině Evropy. Dále zdůraznil problémy, které přináší snaha o lokalizaci dat v jednotlivých zemích i marnost takového snažení. Ve Whitesoftu jsme vždy vyznávali otevřenost, transparentnost a flexibilitu, a proto plně podporujeme volný pohyb dat po Evropě.   

Na semináři dále vystoupili předsedové vlád České republiky a Estonska (které přebírá předsednictví EU), národní koordinátor digitální agendy z Úřadu vlády ČR, zástupce Svazu průmyslu a dopravy a další hosté. Seminář skončil optimisticky - všichní přítomní podpořili svobodný pohyb dat a budou usilovat o to, aby se stal tzv. pátou základní svobodou EU. Podrobnosti viz oficiální zpráva.

24. 5. 2017
Petr Krylov

Spolupráce s IBM na dodávkách a podpoře pro evropskou agenturu INTERACT

Naše společnost podepsala smlouvu s IBM na dodávku a podporu platfomy pro spolupráci pro evropskou agenturu INTERACT. Jedná se o komplexní řešení, které poběží na produktech IBM Collaboration Solutions a bude provozováno formou SaaS v našem privátním cloudu s obchodním názvem WhiteCloud. V náročném výběrovém řízení jsme uspěli proti konkurenční nabídce společnosti Microsoft a dalším uchazečům. Projekt je uzavřen na sedm let a do ostrého provozu bude uveden v září 2017.

Vycházejí IBM Connections V6.0

IBM oznámila novou verzi IBM Connections – své vlajkové lodi v oblasti podnikových sociálních sítí (ESN). Takřka přesně po deseti letech od uvedení první verze IBM Connections na konferenci Lotusphere 2007 vychází verze 6.0, která přináší řadu novinek.

Pozvánka na seminář Moderní nástroje pro komunikaci a spolupráci

Vážení obchodní přátelé,
přijměte, prosím, pozvání na setkání se zástupci společností IBM a Whitesoft, které proběhne dne 12. dubna 2017 od 9:00 v Praze. Rádi bychom Vás seznámili s tím, jak můžete lépe využívat to nejcennější, co má každá firma – totiž vaše zaměstnance. Ukážeme vám, jak moderní komunikační nástroje pomáhají zvyšovat efektivitu, flexibilitu a profit nebo jak každý den podporují sdílení znalostí, týmovou spolupráci a šetří váš drahocenný čas.