Hero

Nepřítomnosti

Aplikace Nepřítomnosti pro platformu HCL Notes/Domino slouží k evidenci a schvalování dovolené či nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti a ke sledování čerpání ročního nároku na dovolenou. Poskytuje okamžitý přehled o zaměstnancích mimo firmu.

Přehledná evidence dovolených

Naše aplikace umožňuje zadávání žádostí o dovolené a jejich schvalování či zamítání. Poskytuje dokonalý přehled o nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti, o nárocích na dovolenou a o jejím čerpání.

Základními funkcemi aplikace jsou:

  • evidence a schvalování žádostí,
  • kalendář dovolených,
  • fondy dovolených a jejich čerpání,
  • převody nevyčerpaných dovolených.


Kalendářový pohled

Žádost

Proces začíná podáním žádosti o dovolenou zaměstnancem nebo jeho zástupcem. Prostřednictvím zástupců mohou žádosti o dovolenou podávat i zaměstnanci, kteří nemají účet do Lotus Notes. Žádost obsahuje začátek a konec dovolené s přesností na půlden. Délka dovolené se počítá automaticky včetně odečtení víkendů a státních svátků pro danou zemi.

Systém neumožňuje podávat žádosti, které se časově překrývají, nebo opakované žádosti na termín, který již byl nadřízeným zamítnut. Dále není možné žádat o dovolenou delší než počet dní, na které má zaměstnanec ještě nárok.


Nová žádost

Schvalování

Žádosti o dovolenou schvaluje zaměstnancům jejich nadřízený. Ten je o nových žádostech informován vybraným komunikačním kanálem (e-mailem nebo HCL Sametime zprávou) s odkazem na žádost. Kliknutím na odkaz ji může rychle otevřít. Na žádosti je zobrazen celkový nárok zaměstnance na dovolenou a počet vyčerpaných a zbývajících dnů. Při schválení nebo zamítnutí může nadřízený doplnit stručnou poznámku.

O změně stavu žádosti je zaměstnanec informován e-mailem nebo prostřednictvím aplikace HCL Sametime. Zpráva obsahuje opět odkaz na žádost a informaci o jejím stavu včetně poznámky nadřízeného.

Fond dovolených

Každý zaměstnanec má v aplikaci vedený svůj fond dovolených, který zobrazuje jeho roční nárok, převedenou dovolenou z předchozího roku, dosud vyčerpanou a aktuálně zbývající dovolenou. Nevyčerpanou dovolenou lze převést do dalšího roku.


Roční fondy

Přehledy

Žádosti mohou být zobrazeny podle zaměstnance, podle období a podle stavu. Aplikace rovněž umožňuje zobrazit dovolené a státní svátky v barevném kalendářovém pohledu, který lze snadno přidat jako další kalendář v HCL Notes 8.5.x.

Pro mzdové účetní a nadřízené jsou k dispozici přehledy čerpání dovolených v jednotlivých měsících nebo podle zaměstnanců.

Předvolby

V osobních předvolbách lze nastavit jazyk aplikace, výchozí délku dovolené a preferovaný komunikační kanál. Pro každého zaměstnance nebo skupinu se definuje nadřízený, který rozhoduje o žádostech. Zaměstnanec má na svém ročním fondu dovolených uvedený stát, podle kterého se zohledňují příslušné státní svátky při výpočtu délky dovolené na žádosti. Za uživatele, kteří nemají HCL Notes, mohou žádosti podávat definovaní zástupci.

Reference

Obrázky

Kalendářový pohledRoční fondy
Otevřená žádost 
 

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Martin CoufMgr. Martin Couf
martin.couf@whitesoft.eu
+420 777 011 290

Máte zájem o podrobnější informace i s názornými ukázkami? Zanechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Jméno: *Příjmení: *
E-mail: *Tel.:
Společnost: 0 + 2 =
Poznámka: