Hero

Training Management

Training Management je aplikace pro plánování a evidenci interních a externích školení zaměstnanců, která je určena pro platformu HCL Notes/Domino.

Plánování a evidence školení zaměstnanců

Aplikace Training Management vám usnadní organizaci všeho, co souvisí s přípravou, průběhem a vyhodnocením interních a externích školení zaměstnanců. Poskytne vám dokonalý přehled o stavu jednotlivých akcí, o počtu účastníků a o stavu rezervovaných zdrojů (např. služební vůz, dataprojektor, učebnice).

Základními funkcemi aplikace jsou:

  • hromadné pozvánky na školení,
  • registrace z mailu nebo z aplikace na jedno kliknutí,
  • těsná integrace s kalendářem a poštou,
  • automatické notifikace o uvolněných místech, přesunech, změnách termínů,
  • reporty, statistiky účasti.

Školení

Školení

Jednotlivá školení jsou přehledně zobrazena v hlavním okně podle vybraného kritéria (datum, lokalita, školitel atd.). Stav, ve kterém se školení nachází (otevřeno, připraveno, probíhá, skončeno, zrušeno), signalizují barevně odlišené popisky.

Školení je možné zobrazit i v kaledářovém pohledu, kde je lze filtrovat podle školitele, místnosti, lokality a stavu. Formulář školení obsahuje kromě standardních polí, jako jsou název, začátek a konec školení, místo konání a seznam pozvaných osob, i další rozšiřující informace – seznam rezervovaných zdrojů, termín registrace, minimální požadovanou účast, maximální počet míst a jazyk, ve kterém školení probíhá.

Školení

Pozvánky a notifikace

Účastníci nového školení obdrží e-mailem pozvánku s informacemi o pořádaném školení. Registraci pak mohou provést jedním kliknutím z pozvánky nebo z Training Managementu. O změnách v termínu nebo účasti jsou registrované osoby informovány e-mailovými zprávami. Pokud se na školení přihlásí více uživatelů, než jaká je jeho kapacita, později přihlášení jsou vedeni jako náhradníci. Uvolní-li se místo, náhradníci postupují na místo účastníků, o čemž jsou opět informováni e-mailem.

Pozvánka s možností registrace

Rezervace zdrojů

V případě, že je potřeba pro akci zajistit sdílené prostředky, lze je rezervovat výběrem ze standardní databáze zdrojů v HCL Notes.

Rezervace zdrojů

Reporty a tikety pro administrátory

Aplikace nabízí nejen pohledy na vlastní školení, ale i výstupy v podobě reportů nebo historii zpracování žádostí o registraci školení apod.

Tikety podle výsledku

Nastavení

Předvolby nabízejí uživatelům i administrátorům široké možnosti nastavení, například:

  • výchozí hodnoty formulářů,
  • barevná zvýraznění průběhu zpracování,
  • prostředí aplikace v českém nebo anglickém jazyce (podle předvoleb místního nastavení v HCL Notes),
  • jazykové verze pozvánek a upozornění.

Reference

Obrázky

Kalendářový pohled – 2 týdnyŠkolení podle data
Formulář školeníPozvánka
Tikety podle výsledkuPožadavky podle odesílatele
Uživatelské předvolbyPředvolby databáze

Pro více informací kontaktujte

Ing. Vít HlavaIng. Vít Hlava
vit.hlava@whitesoft.eu
+420 777 337 669