Hero

Audity a analýzy

Potřebujete provést nezávislou analýzu stávající firemní infrastruktury? Máte data, ale nevíte, jak je přehledně prezentovat či zorganizovat? V rámci služby Audity a analýzy vám nabízíme efektivní řešení v těchto i dalších oblastech.

Komplexní IT audit a analýza informačních systémů

1 denní IT audit v přátelském duchu, z něhož si jako výstup odnesete řadu doporučení a především nápravných kroků s odhadem času i nákladů. Služba je určena především firmám, které chtějí eliminovat riziko, provést kontrolu či optimalizovat procesy. Častým předmětem IT auditu jsou následující oblasti:

Zmapování IT

Co všechno vlastně v našem IT máme? Jsou všechny systémy nashromážděné za minulé roky potřeba? Nebo nám naopak některé klíčové prvky chybí?

Náklady na IT

Platíme za jednotlivé komponenty IT férové ceny? Dostáváme za naše peníze kvalitní služby? Kde je prostor pro úspory?

Kvalita IT

Je naše IT v pořádku? Odpovídá kvalita našeho IT běžným standardům? Chtěli bychom nezávisle zkontrolovat, že v našem IT nejsou žádné skryté problémy. Potřebujeme posoudit, zda naši IT dodavatelé nebo zaměstnanci vykonávají svoji práci kvalitně a profesionálně.

Stav IT

Odpovídá stav našeho IT situaci ve srovnatelných společnostech v ČR? V jakých oblastech IT zaostáváme a v jakých jsme naopak na špičce?

Rizika a obnovení po havárii

Je naše firma dostatečně zabezpečena před haváriemi a dalšími riziky? Máme v pořádku zálohování? Co se stane, když se neopravitelně rozbije server, vypukne požár v budově nebo někomu z vedení odcizí notebook? Máme připravené plány pro podobné situace?

Rozvoj IT

Se stávajícími dodavateli IT jsme spokojeni, ale nemáme představu, jak by se naše IT mělo rozvíjet. Umíte nám poradit?

IT strategie

Odpovídá nastavení našeho IT potřebám naší firmy? Jak bychom měli IT řídit? Kam bychom měli směrovat investice do IT v budoucích letech?

IT procesy a řízení IT

Jsou procesy v našem IT nastaveny podle osvědčených doporučení v oboru? Je náš model řízení a procesy v IT nastaveny dobře?

Zabezpečení IT

Splňuje naše firma všechny základní požadavky na zabezpečení IT před vnějšími i vnitřními útoky? Máme řádně chráněna všechna citlivá data? Je zabezpečení naší počítačové sítě v pořádku? Využíváme maximálně všech prvků počítačové bezpečnosti, aniž bychom omezovali produktivitu našich zaměstnanců?

Základní obecnou strukturau auditu lze individuálně rozšířit nebo zúžit podle vašeho přání a účelu auditu.

Postup při provádění auditu

  1. vypracování plánu,
  2. zahájení samotného auditu či analýzy,
  3. kontrola dokumentů, smluv či licencí,
  4. provedení analýzy u zákazníka,
  5. vypracování výstupní zprávy,
  6. osobní schůzka se zákazníkem a prezentace výsledků auditu či analýzy.

Pro každou oblast auditor provede prohlídku na místě a následně vypracuje zápis o situaci, posouzení stavu a navrhne doporučení.

Výstupem auditu je dokument, se kterým zákazník může volně nakládat – například jej použít k úpravě svého IT prostředí, přehodnocení své ICT strategie, k poptávkám dílčích řešení, jako podklad pro reklamace u stávajících dodavatelů apod.

Reference

 

Pro více informací kontaktujte

Ing. Jan ValdmanIng. Jan Valdman
jan.valdman@whitesoft.eu
+420 371 650 300

Chcete se dozvědět více o přínosech IT auditu pro Vaši firmu? Zanechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Jméno: *Příjmení: *
E-mail: *Tel.:
Společnost: 0 + 9 =