Hero

Konzultace zdarma

Při příležitosti dosažení úrovně HCL Software GOLD RESELER a certifikace HCL Certified Domino V12 Administrator, kterou jako jeden z prvních na světě získal člen našeho HCL týmu, nabízíme všem zákazníkům zdarma dvě hodiny konzultací na libovolné téma týkající se produktů HCL Digital Solutions *.

    

Podmínky:

  • nabídka platí pro všechny bez rozdílu, zda s námi mají uzavřenou smlouvu nebo ne
  • konzultace by se měly týkat zejména možností produktů HCL a jejich používání z hlediska firemní strategie
  • nabídka platí do 30. června 2023
  • nejedná se o nabídku prodeje nebo uzavření smlouvy
  • na využití této nabídky není právní nárok

Pokud máte o tuto bezplatnou a nezávaznou konzultaci zájem, kontaktuje nás na tel. 603 590 152 nebo adrese hcl.software@whitesoft.eu

S pozdravem
HCL tým společnosti Whitesoft

*Notes/Domino/Traveler, Verse, Nomad, Sametime, Connections, Volt/Leap

© 2024 Whitesoft s. r. o.