Hero

Whitesoft vystoupil na semináři k volnému pohybu dat v rámci EU

Na pozvání z Úřadu vlády České republiky jsme se včera zúčastnili semináře ve Strakově akademii, který byl věnován volnému pohybu dat v EU. Je to oblast, která se nás dotýká jako mezinárodní firmy a poskytovatele privátních cloudových řešení (viz  WhiteCloud) a kterou samozřejmě řeší i nemalá část našich zákazníků působících zároveň v několika zemích.

Na seminář jsme byli pozváni jako příklad úspěšné mezinárodní firmy, abychom jako odborníci demonstrovali, jak se tato problematika dotýká malých firem. V dnešním propojeném světě nelze mezinárodní působení chápat jen jako záležitost velkých firem a nadnárodních korporací. Lidově řečeno, některé otázky mezinárodní politiky je potřeba postavit zpátky na zem a podívat se na jejich praktické souvislosti.

V rámci programu vystoupil Jan Valdman z krátkou prezentací "Collaboration without (data) boundaries", ve které ukázal několik reálných scénářů, kdy se i v malé firmě data běžně pohybují po polovině Evropy. Dále zdůraznil problémy, které přináší snaha o lokalizaci dat v jednotlivých zemích i marnost takového snažení. Ve Whitesoftu jsme vždy vyznávali otevřenost, transparentnost a flexibilitu, a proto plně podporujeme volný pohyb dat po Evropě.   

Na semináři dále vystoupili předsedové vlád České republiky a Estonska (které přebírá předsednictví EU), národní koordinátor digitální agendy z Úřadu vlády ČR, zástupce Svazu průmyslu a dopravy a další hosté. Seminář skončil optimisticky - všichní přítomní podpořili svobodný pohyb dat a budou usilovat o to, aby se stal tzv. pátou základní svobodou EU. Podrobnosti viz oficiální zpráva.

24. 5. 2017
Petr Krylov