Hero

Obsah označený ‘blackberry’

Produkty a služby

  • IBM Connections
    Podniková sociální síť, která posune sdílení souborů a informací ve vaší firmě na novou úroveň
  • IBM Traveler
    Synchronizace pošty, kalendáře a úkolů do mobilních zařízení
  • WhiteBerry
    BlackBerry Enterprise Server pro IBM Notes/Domino formou SaaS.