Hero

Whitesoft respektuje EICC

Společnost Whitesoft s.r.o. respektuje Kodex chování elektrotechnického průmyslu (EICC – Electronic Industry Citizenship Coalition).

EICC je globální kodex nejlepších postupů převzatý a implementovaný některými předními světovými značkami v oblasti elektroniky a jejich dodavateli. Cílem je zlepšit podmínky v dodavatelském řetězci v oblasti elektroniky. Členové EICC se zavázali dosáhnout vysokých standardů kodexu ve svých podnicích nad rámec zákonné shody a vycházejí z mezinárodně uznávaných norem. Účelem je prosazování společenské a ekologické odpovědnosti a obchodní etiky.

Společnost Whitesoft s.r.o. se zavázala obchodovat férovým, čestným a důvěryhodným způsobem, aby tak zajistila dlouhodobě udržitelné prosazování zájmů svých zaměstnanců, partnerů a dodavatelů. Politikou společnosti je splňovat požadavky litery i ducha všech zákonů, kterým podléhá, a to na všech místech, kde podniká. Společnost Whitesoft s.r.o. rovněž očekává, že zaměstnanci vystupující v jejím zastoupení budou obchodovat způsobem odpovídajícím nejvyšším etickým normám.