Hero

Whitesoft Referral Program

Naše firma nabízí možnost seriózní spolupráce malým IT firmám a OSVČ.

Využijte své vztahy s lokálními zákazníky a nabídněte jim díky nám produkty a služby, na které sami nedosáhnete. Spolupracovat spolu můžeme několika způsoby: formou předání zakázky (referral), společného plnění dodávky nebo přefakturování dodávky. Výše vaší marže závisí na povaze zakázky (např. jiná je u hardware, software nebo u našich vlastních služeb) a vždy bude odsouhlasena předem.

Výhody

  • spolehlivost a vysoká kvalita služeb Whitesoft
  • spravedlivý podíl na marži
  • jistota zachování vašich vztahů se zákazníky
  • uzavřená odborná školení Whitesoft zdarma

Jak se stát partnerem Whitesoft

Partnerství v rámci Whitesoft Referral Program je postaveno na smluvní bázi. Partnerská smlouva rámcově definuje některé termíny, obchodní vztahy, ochranu důvěrných informací (NDA) apod.

Pokud máte zájem o spolupráci s Whitesoftem, kontaktujte prosím náši nejbližší pobočku.

Partnerská sekce

(připravujeme)