Hero

Faktury

Aplikace Faktury slouží k evidenci a správě faktur od skenování až po uložení do databáze, včetně praktického exportu platebních příkazů do bankingových systémů. Nabízí možnost individuálního nastavení workflow a dalších úprav aplikace na míru.

Komplexní správa faktur

  • skenování papírových faktur a uložení do databáze
  • popis faktury (výběr dodavatele z databáze kontaktů, popř. z jiného zdroje)
  • upozornění odpovědné osoby na fakturu čekající na schválení
  • schválení/zamítnutí proplacení faktury kompetentním pracovníkem
  • exporty platebních příkazů do bankingových systémů (např. ČSOB)

Workflow i grafické rozhraní aplikace (formuláře, ovládací prvky atp.) lze libovolně přizpůsobit požadavkům konkrétního zákazníka.


Hlavní pohled aplikace faktury

Reference

 

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Martin CoufMgr. Martin Couf
martin.couf@whitesoft.eu
+420 777 011 290