Hero

Business Integrator .NET

Business Integrator .NET je podnikový systém zajišťující plynulý tok informací napříč celou organizací. Jeho cílem je zpřehlednit podnikové procesy a zefektivnit pracovní činnost. Business Integrator .NET řeší kompletní zpracování zakázky – od tvorby kalkulace a přijetí objednávky přes založení zakázky a sledování veškerých nákladů spjatých s její realizací až po fakturaci provedenou na základě objednávky nebo na základě reálných nákladů.

Efektivní podnikový systém

 • platforma Windows
 • vysoká úroveň zabezpečení a propracovaný systém uživatelských práv
 • možnost tvorby vlastních reportů a exportu sestav do formátů .xls, .pdf, .doc atd.
 • snadno definovatelná kategorizace (společnosti, kontaktní osoby, zaměstnanci, pracovní úkony atd.)
 • přikládání libovolných souborů
 • udržování kompletní historie práce se záznamy
 • možnost vzdáleného přístupu

Business Integrator .NET vám díky celé řadě užitečných reportů zajistí perfektní přehled nejen o celém průběhu zakázky, ale i o její aktuální výnosnosti, stejně tak jako o vytížení kapacit, efektivitě práce a plnění pracovní doby všech zaměstnanců, o jejich nákladovosti a ziskovosti.

Zaměstnanci přehledně vidí úkoly a zakázky, které jsou jim přiřazeny a na kterých pracují. V momentu realizace pracovního úkonu zaměstnanec zadává údaje přímo do systému, a tudíž jsou i ostatní zaměstnanci informováni o stavu zakázek v reálném čase.


Úvodní obrazovka aplikace Business Integrator .NET

Modul Kontakty

 • zabezpečená evidence všech kontaktů
 • provázanost s ostatními moduly aplikace

Modul Zakázky

 • vazba interních nákladů (kusové náklady na použitý materiál, hodinové náklady na práci zaměstnanců) a externích nákladů ve formě objednávek vydaných subdodavatelům
 • generování paušálních smluv umožňujících periodickou fakturaci (práce, pronájem, předplatné atd.)
 • hlídání termínů předání zakázky
 • všechny záznamy na zakázce (pracovní výkaz, objednávka přijatá, externí náklad, speciální zakázka) je možné vložit do dodacího listu
 • k jedné zakázce může existovat více dodacích listů

Modul Úkoly

 • evidence úkolů s informací o tom, kde, kým a pro koho byly vytvořeny
 • sledování stavu zpracování úkolů

Modul Výkazy práce

 • přehled plnění pracovní doby

Modul Fakturace

 • na základě reálných nákladů (automatická, periodická)

Modul Ceníky

 • na míru každému kontaktu nebo dílčí zakázce
 • nastavitelné změny v závislosti na zpracovateli, firmě či zakázce

Modul Sklady

 • aktuální přehled o stavu zásob
 • tvorba výdejek podle metody FIFO
 • historie zásob (přírůstky, úbytky, stavy každé skladové položky, průměrné ceny položek za dané období atd.)

Modul Plánování

 • přehledné kalendářové pohledy na rezervace zdrojů
 • komplexní pohled na vytíženost jednotlivých zdrojů
 • snadné přeplánování v čase i mezi zdroji

Plánování
Plánování

Modulární nadstavby

Business Integrator .NET je velmi pružný nástroj a lze jej podle potřeb přizpůsobit různým odvětvím podnikání. Sloužit může například pro:

 • vedení reklamních agentur, DTP studií a grafických provozů – digi tisk, osvit, tisk na plotteru, scan, digifoto,
 • překladatelské společnosti a agentury – podpora automatického zakládání zakázek z CAT překladových systémů (Trados), generování podkladů pro odměňování překladatelů,
 • vedení autoservisů a dílenských provozů – zakázkové listy, kompletní historie vozidel, končící STK/emise.

Licence a podpora

U produktu Business Integrator .NET jsou možné dva typy licencí:

 • Web access only client licence (přístup pouze přes webové rozhraní)
 • Full access client licence (přístup pomocí klientské aplikace i webového rozhraní)

Licence zahrnují:

 • telefonickou a e-mailovou podporu v rozsahu stanoveném smlouvou po dobu tří měsíců od podpisu smlouvy,
 • aktualizace systému zdarma po dobu šesti měsíců od podpisu smlouvy,
 • možnost uzavření výhodné paušální smlouvy garantující hodinové sazby práce .NET programátorů, prioritní řešení požadavků klienta, telefonickou podporu a pravidelnou aktualizaci systému.

Reference

ART living, s.r.o. CNC tvar, s.r.o. DTP Studio Bouček, s.r.o. FAST reklamní studio, s.r.o. Magic Seven Group, a.s.

 

Obrázky

Kontaktní osobaZakázka
Seznam zakázekSeznam pracovních výkazů
Pracovní výkazPodklady faktur

Pro více informací kontaktujte

Ing. Dagmar PastvováIng. Dagmar Pastvová
dagmar.pastvova@whitesoft.eu
+420 724 184 779

Zaujalo Vás toto workflow řešení pro platformu .NET? Chtěli byste získat podrobnější informace o jednotlivých modulech a vidět je naživo? Zanechte nám kontakt a my se Vám ozveme.

Jméno: *Příjmení: *
E-mail: *Tel.:
Společnost: 7 + 6 =
Poznámka: