Hero

Služby v oblasti zabezpečení

V rámci našich služeb věnujeme dostatek pozornosti i oblasti bezpečnosti. Jsme připraveni postarat se o bezpečnost vašich počítačů, sítí i prostor.

Počítačová bezpečnost

Ochráníme vaše počítače nebo síť spolehlivými firewally, antivirovými a antispamovými nástroji. Zajistíme přádnou konfiguraci operačních systémů Windows, adresářových služeb Microsoft Active Directory a pravidelné instalace bezpečnostních záplat. V rámci řešení Whitewall vám budeme průběžně spravovat špičkový linuxový firewall.

Provedeme též celkové posouzení vaší situace a doporučíme vhodné zabezpečení všech komunikačních sítí. Poskytujeme monitorovací službu WhiteMON, díky které můžete mít nad vším neustálý dohled.

V rámci auditních a poradenských služeb provedeme kontrolu zabezpečení vaší HCL Domino infrastruktury a aplikací. Vypracujeme disaster recovery plány a navrhneme opatření pro minimaizaci rizik vyplývajících z poruch a havárií.

Fyzická bezpečnost

Věnujeme se také probematice fyzické bezpečnosti. Nabízíme instalaci a správu přístupových systémů, zabezpečovacích systémů EZS a kamerových systémů CCTV.

Související produkty