Hero

Vedení společnosti

Petr Bílý - jednatel a ředitel

Petr Bílý je spoluzakladatelem a spolumajitelem společnosti Whitesoft, kterou po odchodu z Digitrade vybudoval s belgickým partnerem Hugem Van Geetem prakticky od nuly. Je jejím jednatelem, ředitelem a kromě toho též vede pobočku v Liberci.

Mezi jeho záliby patří létání na motorových letadlech, tenis a golf. V poslední době tráví hodně času na unikátním projektu rekonstrukce kokpitu DC-9.

Martin Couf - technický ředitel

Martin Couf vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze se specializací na molekulární biologii a genetiku člověka. Po obhajobě diplomové práce v oboru asistované reprodukce ve FN Motol pracoval 5 let jako asistent na katedře vývojové biologie a imunologie PřF UK.

V roce 2001 vyměnil své dosavadní hobby za povolání - opustil akademickou půdu a vstoupil do světa IT jako třetí zaměstnanec Whitesoftu. 6 let pracoval střídavě v Praze a Belgii, postupně prošel pozicemi administrátora a vývojáře až po současnou funkci technického ředitele a šéfa pražské pobočky.

Mezi jeho záliby patří sběratelství historických sad LEGO a sochařství z písku.

Jan Valdman - business development manager

Jan Valdman vystudoval informatiku na FAV ZČU kde později složil i doktorát. V oblasti IT se komerčně pohybuje přes patnáct let, z toho většinu času kolem softwaru IBM.

Od září 2014 vede plzeňskou pobočku společnosti Whitesoft a na starost má i další rozvojové aktivity. Je specialistou na nové metody spolupráce postavené na myšlenkách social businessu. Často vystupuje na konferencích, přispívá do odborných periodik a je členem profesních sdružení SUTOL, Social Connections a EurOpen.CZ. Je dvojnásobným držitelem ocenění IBM Champion for Collaboration Solutions.

Jan je vášnivým golfistou.